Hogeschool Windesheim is samen met Hubbub op zoek gegaan naar een creatieve manier om dit probleem aan te pakken. Hubbub heeft in Engeland al vele successen geboekt met duurzaamheidstrajecten waar een gedragsverandering gewenst was. Zij doen dit onder andere door nudging; een duwtje in de ‘goede’ richting geven en de funtheory; maak het vooral leuk en niet te moeilijk.

In december 2016 is Hubbub op Hogeschool Windesheim gestart met de onderzoeksfase waarbij een aantal vragen zijn bekeken. Wat is het probleem? Waar is het probleem? Hoe bewust zijn studenten en medewerkers? Hieruit volgde brainstormsessies met studenten, medewerkers, huismeesters, schoonmakers en externen. Een mooi plan met innovatieve interventies en een krachtige campagne is de uitkomst van deze sessies.

Studenten bedenken Trash
Twee communicatiestudenten kregen de opdracht om van het Hubbubplan een communicatieplan te maken en bedachten Trash. Trash is gemaakt van zwerfafval en zal gebruikt worden als communicatiemedium om alle informatie en berichtgeving rondom (zwerf)afval te communiceren naar studenten en medewerkers op de campus. Trash heeft zelfs een eigen instagram en blog.

Training voor gedragsverandering
In november 2017 heeft Hubbub de training verzorgd voor Windesheim en de objectleider vanuit Hago. Met als doel om er voor te zorgen dat zij deze campagne succesvol laten verlopen door de juiste interventies en communicatie toe te passen. Door de inzet van deze middelen moet er een gedragsverandering plaatsvinden waardoor (bijna) iedereen zijn afval netjes gescheiden in de afvalbakken deponeert.

Trash coins voor goed gedrag
Op diverse plekken waar veel zwerfafval is, zie je Trash staan. Trash wijst studenten graag de weg naar de afvalbakken. Sinds februari worden er Trash coins uitgedeeld. Bij gewenst gedrag, gesignaleerd door de schoonmaakmedewerker of cateringmedewerker, krijgt men een Trash coin. Met deze Trash coins kun je koffie of thee kopen.

Om meer bewustwording te creëren bij de studenten zijn er een aantal filmpjes gemaakt. Deze filmpjes zien studenten van Hogeschool Windesheim terug op de schermen in de campus. 

Samen maken we ons sterk voor zero waste!

Deel dit artikel: