“Planning, flexibiliteit en bewustwording over het belang van schoonmaak dat zijn dé uitdagingen van schoonmaak in het onderwijs”, vindt Dirk Pieter Halbesma, manager Vastgoed en Facilities bij Hogeschool Windesheim. “Hago heeft ruime ervaring met deze thema’s en dat zie je terug in hun aanpak.”

Verrassend innoveren

“De organisatie kent het ritme van het onderwijs. Hago is zich bewust van de onderwijskalender en weet het precies welke flexibiliteit nodig is om de schoonmaak binnen die kalender zo goed mogelijk te organiseren.”

“Het bedrijf denkt gericht mee en voert niet alleen uit wat er gevraagd wordt. Hago kijkt verder: wat kan er beter? Zo blijft de organisatie innoveren. Dat zie je terug in een aantal verrassende projecten, hun werkwijze en de innovaties die zij implementeren.”

Halbesma doelt onder meer op een project ter vermindering van zwerfafval in en om de school, waarbij Hago met een aantal ludieke en interessante acties gedragsverandering bij leerlingen wist te bewerkstelligen.

Afdelingsambassadeurs

Op een school is maatwerk essentieel: iedere ruimte is anders en iedere afdeling heeft andere behoeften. Daarom initieerde Hago de aanstelling van afdelingsambassadeurs. “Door ambassadeurs – afgevaardigden van een afdeling – aan te stellen en de wensen per afdeling te inventariseren, passen de schoonmakers hun werk nu aan naar de behoeften van de individuele medewerkers en de leerlingen.”

Planning en flexibiliteit

Verder blijft de grootste uitdaging binnen een school de korte- en langetermijnplanning. “We hebben regelmatig evenementen, ook met externe partijen. We verhuren onze locatie soms, verbouwen regelmatig en hebben te maken met vakanties.”

“Overleg en communicatie zijn op dat soort momenten cruciaal.”

“Objectleider Tim van Hago speelt daarin een heel belangrijke rol. Hij stemt af wanneer welke activiteiten plaatsvinden en overlegt de planning met de afdeling Vastgoed en Facilities. Dagelijks instrueert hij het team en de schoonmaakmedewerkers nemen op hun beurt weer het initiatief om bij de ambassadeurs te peilen waar verdere behoeften liggen. Dat zijn geen overleggen van uren, maar net even dat persoonlijke contact waarmee je de schoonmaak personaliseert.”

Ketensamenwerking

Windesheim heeft de wens om schoonmaak steeds meer te integreren in het totaalproces. Daarom organiseert de hogeschool ketenoverleg. Hier bespreken de partners gedeelde uitdagingen en stellen een samenwerkingsplan op voor een zo efficiënt mogelijke invulling. Denk aan de aanpak van (zwerf)afval, wat zowel een probleem is van de cateraar, afvalverwerker als van het schoonmaakbedrijf.

Toegevoegde waarde

“Hago en de andere partners, zoals onze cateraar en groenvoorziener, pakken die samenwerking goed op, al zitten we nog in de beginfase en moet deze manier van samenwerken zich nog wel verder ontwikkelen. Dat kost tijd, maar de partners zien hier – net als ik – de toegevoegde waarde van. Het is de basis van nog meer synergie en nóg betere dienstverlening naar onze medewerkers en studenten.”

 

Deel dit artikel: