De heer Meinsma, College van Bestuur Hogeschool Windesheim: “We zijn heel tevreden over de schoonmaakmedewerkers. We weten dat onze mensen beter presteren als zij in een schone omgeving werken. Met dit team komt dat helemaal goed.” Hago kwam na een aanbesteding op basis van Best Value Procurement als meest geschikte schoonmaakpartij voor de hogeschool uit de bus. Zowel op de locatie in Almere als op de hoofdvestiging en On Campus-sportlocatie in Zwolle zijn wij verantwoordelijk voor het vloeronderhoud en de schoonmaak.

Benadering vanuit meerdere perspectieven
Districtsmanager Jeroen Schipper is trots: “We hebben de afgelopen jaren samen mooie resultaten geboekt. Dit nieuwe contract geeft ons de kans voort te bouwen op wat we al samen hebben neergezet. Dat Windesheim een BVP-traject uitschreef, bood ons de kans onze expertise in te zetten voor een zo goed mogelijk resultaat. Wij zijn ervan overtuigd dat een goed resultaat alleen bereikbaar is door schoonmaak te benaderen vanuit alle betrokken partijen: de schoonmaakmedewerkers zelf, de klant en eindgebruiker én leveranciers. Daarom hebben we vanuit alle perspectieven bekeken waar we mogelijk nog verder kunnen verbeteren. De eerste acties staan nu al uit.”

Medewerkers in hun kracht

“Zo gebruikten we een talentenscan om onze medewerkers volledig in hun kracht te zetten. Medewerkers die van communiceren houden, werken nu bijvoorbeeld op tijdstippen en plekken waar dat ook gewenst is. Ook krijgen alle medewerkers een gastvrijheidstraining en volgt een deel van onze medewerkers een BHV-training. We weten uit ervaring dat deze werkwijze zowel het werkplezier van onze medewerkers als de kwaliteit verhoogt.”

Ambassadeurs om gericht bij te sturen

Schipper vervolgt: “Om de belevingskwaliteit onder eindgebruikers te verhogen, hebben we contactpersonen bij Windesheim aangewezen die inventariseren wat de schoonmaakwensen van zijn of haar afdeling zijn. Zo stellen onze schoonmaakmedewerkers hun prioriteiten in hun werkschema. Twee keer per schooljaar brengen we alle ambassadeurs samen en delen we ervaringen. Op basis daarvan kunnen we heel gericht onze dienstverlening verder bijstellen.”

Ketenoverleg voor behalen gezamenlijk voordeel Windesheim

“Tot slot hebben we ook het initiatief genomen tot ketenoverleg. Eén keer per kwartaal brengen we alle leveranciers bij elkaar en kijken we hoe we gezamenlijk voordeel kunnen behalen voor Windesheim. We hebben nu al de eerste vier acties uitgezet die we de komende maanden gaan implementeren. Zo werken we vanuit alle perspectieven aan continue verbetering van de kwaliteit bij Windesheim.”

 

Samenwerking Windesheim - Hago

De heer Meinsma, College van Bestuur Hogeschool Windesheim: “We weten dat onze mensen beter presteren als zij in een schone omgeving werken. Met dit team komt dat helemaal goed”.

Deel dit artikel: